(VietNamNet) - Cán bộ ở Vườn quốc gia U Minh Hạ (huyện U Minh, Cà Mau) vừa phát hiện, nhiều thú như nai, heo rừng, chồn...  xuất hiện ở Vườn.