(VOH) - Trao đổi xung quanh công tác xây dựng hệ thống pháp luật thông qua việc ban hành các Bộ Luật trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 12, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Phạm Quốc Anh, cho rằng: Hệ thống Luật của Việt Nam hiện nay đã đi vào quy chuẩn và đang ngày càng đáp ứng với yêu cầu phát triển của đất nước là xây dựng một hệ thống Luật vững chắc.

Ông Phạm Quốc Anh - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam. Ảnh: ĐS&PL Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận một thực tế, các Bộ Luật của chúng ta nhiều nhưng chưa chặt và còn chồng chéo. Chính điều này dẫn đến công tác làm Luật thêm vất vả và các Bộ Luật luôn phải bổ sung sửa đổi để phù hợp với yêu cầu thực tế phát triển của xã hội. Trao đổi về công tác xây dựng hệ thống Luật hiện nay, phóng viên Đài có băng phỏng vấn ông Phạm Quốc Anh - Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: