QĐND - Chiều 21-1, tại Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội đã tổ chức hội thảo Quản lý giá dịch vụ nhà chung cư tại thành phố Hà Nội. Đa số các diễn giả tham dự hội thảo đều có ý kiến cho rằng, những năm gần đây vấn đề tranh chấp quyền lợi giữa người sử dụng nhà và các chủ đầu tư diễn ra phổ biến, gây ra mất ổn định trật tự, ảnh hưởng tới đời sống của người dân. Cụ thể, nhiều chủ đầu tư vẫn còn chưa công khai, minh bạch trong việc quản lý giá dịch vụ nhà chung cư; thiếu các cơ sở pháp lý trong việc giải quyết tranh chấp về việc xác định diện tích sở hữu chung, riêng bao gồm diện tích để xe, diện tích phục vụ sinh hoạt cộng đồng… Nguyên nhân do mô hình quản lý chung cư chưa rõ, chồng chéo giữa trách nhiệm và quyền hạn của chủ đầu tư, người sử dụng và ban quản trị.

Hiến kế giải quyết tình trạng này, đa số đại biểu đều đồng tình với quan điểm của Sở Xây dựng thành phố. Đó là, đối với nhà chung cư tại Hà Nội cần công bố khung giá dịch vụ nhà chung cư, kèm theo thông tin tham khảo. Trên cơ sở giá trần hoặc khung giá dịch vụ nhà chung cư trên, ban quản trị nhà chung cư, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tổ chức, thỏa thuận thực hiện theo quy định. Việc ban hành khung giá theo khoảng rộng, kèm theo thông tin tham khảo về mức giá sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc xem xét, quyết định áp dụng mức phí.

ĐỒNG SƠN