Ngày 16.11 tại TPHCM, CTCP đầu tư và phát triển công nghệ Nguyễn Hoàng đã công bố việc chuyển đổi loại hình Cty kèm với logo mới.