Sáng 20/11 tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ (Hà Nội), hàng trăm bạn trẻ cùng người dân tham gia nhảy flash mob nhằm lan truyền thông điệp sống khỏe, văn minh và bảo vệ môi trường.

Đức Phạm