Nhật Bản và Trung Quốc đang kêu gọi các nước châu Á hợp tác xây dựng một mạng thông tin về ung thư nhằm thúc đẩy các biện pháp đối phó với căn bệnh chết người này.