Một thời tuổi thơ, nghiêm túc đừng hỏi, như một thói quen, hàng xuất khẩu... là những hình ảnh cực kỳ vui nhộn không thể bỏ qua.

Nhat quy nhi ma, thu ba hoc tro day roi! - Anh 1

Nhat quy nhi ma, thu ba hoc tro day roi! - Anh 2

Anh em sinh đôi.

Nhat quy nhi ma, thu ba hoc tro day roi! - Anh 3

Cú đá lịch sử.

Nhat quy nhi ma, thu ba hoc tro day roi! - Anh 4

Sinh viên mới ra trường 'kaka'.

Nhat quy nhi ma, thu ba hoc tro day roi! - Anh 5

Nữ hoàng bí ẩn.

Nhat quy nhi ma, thu ba hoc tro day roi! - Anh 6

Đỏ cá tính, trắng tinh khôi.

Nhat quy nhi ma, thu ba hoc tro day roi! - Anh 7

Hàng xuất khẩu!

Nhat quy nhi ma, thu ba hoc tro day roi! - Anh 8

Một thời tuổi thơ.

Nhat quy nhi ma, thu ba hoc tro day roi! - Anh 9

Nghiêm túc đừng hỏi 'kaka'.

Nhat quy nhi ma, thu ba hoc tro day roi! - Anh 10

Như một thói quen.