TT - Theo The Japan Times, kể từ mùa thu năm nay, người dân các nước ASEAN và Nhật bắt đầu mua được một số mặt hàng có thuế suất nhập khẩu bằng 0 của nhau, sau khi ngoại trưởng Nhật ký vào thỏa thuận tự do thương mại toàn diện giữa hai bên cuối tuần qua. Bản thỏa thuận sẽ lấy chữ ký từng nước thành viên ASEAN trong tháng tư để thực thi từ tháng tám năm nay.