TTO - Trước tình trạng học sinh (HS) ngày càng "nghiện" ĐTDĐ kết nối internet, chính phủ Nhật Bản đã khuyến cáo các phụ huynh và nhà trường siết chặt giám sát việc sử dụng ĐTDĐ của HS.