Các nhà sáng chế Nhật vừa chế tạo ra ghế tự lái giúp người dùng không phải mệt mỏi khi đứng xếp hàng. Ghế sẽ phát hiện chỗ trống, di chuyển lên đầu hoặc xuống cuối hàng linh hoạt.

Trà My