Chủ tịch UBND TP Văn Hữu Chiến vừa ký ban hành quyết định phê duyệt "Dự án cải thiện giao thông đô thị TP Đà Nẵng" do Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ.

Chính phủ Nhật Bản sẽ tài trợ để cải thiện giao thông đô thị Đà Nẵng - Ảnh: HC

Theo đó, Sở GTVT Đà Nẵng được giao làm chủ dự án, dự kiến triển khai từ quý 1/2013 đến quý 4/2015 với tổng kinh phí dự kiến 2,2 triệu USD, trong đó vốn ODA do Chính phủ Nhật Bản tài trợ thông qua JICA dự kiến khoảng 2 triệu USD; vốn đối ứng của TP Đà Nẵng là 200.000 USD.

Dự án tập trung triển khai thí điểm các hạng mục để cải thiện hệ thống giao thông TP và cơ sở cho việc hình thành hệ thống vận tải công cộng tốc độ cao khối lượng lớn trong tương lai. Bao gồm: Cải thiện dịch vụ vận tải công cộng thông qua việc ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin truyền thông; ứng dụng hệ thống bãi đỗ xe thông minh.

Thiết kế và tổ chức giao thông tại một số nút giao thông thường xảy ra ùn tắc và nghiên cứu đề xuất hệ thống đường một chiều cho TP; ứng dụng hệ thống định vị GPS trong quản lý hệ thống vận tải công cộng; ứng dụng công nghệ GIS trong nghiên cứu xác định hành lang vận tải công cộng và quản lý cơ sở hạ tầng; tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn để tăng cường năng lực cho cán bộ.

Theo Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng Đặng Việt Dũng, dự án này sẽ thúc đẩy sự phát triển bền vững của Đà Nẵng bằng cách cải thiện hệ thống giao thông đô thị. Đồng thời nâng cao năng lực lập kế hoạch, thực hiện, đánh giá và quản lý hệ thống giao thông đô thị theo đúng định hướng phát triển giao thông đô thị của TP.

HẢI CHÂU