Một tin vui cho lao động Việt Nam là sắp tới, Nhật Bản sẽ tiếp nhận các ứng viên là điều dưỡng viên và hộ lý đủ tiêu chuẩn từ Việt Nam. Ngoài việc sang Nhật thực tập, các ứng viên hộ lý Việt Nam được phép sang Nhật Bản học các chương trình hộ lý và sau đó được thi chứng chỉ quốc gia Nhật Bản.

-

Trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Ngài Yoshihiko Noda, Thủ tướng Nhật Bản đã trao đổi với nhau nhiều vấn đề liên quan đến Hiệp định về Đối tác kinh tế giữa 2 nước, trong đó vấn đề về Di chuyển thể nhân, cụ thể là việc Nhật Bản tiếp nhận các ứng viên điều dưỡng viên và hộ lý đủ tiêu chuẩn từ Việt Nam đã được quan tâm hàng đầu cùng với vấn đề năng lượng hạt nhân.

Hai vị Thủ tướng Việt Nam và Nhật Bản đã ký văn kiện xác nhận cấp Chính phủ về việc Di chuyển thể nhân với nhiều nội dung quan trọng.

Hai bên hoan nghênh nỗ lực của Tiểu ban về Di chuyển thể nhân được thành lập theo Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Nhật Bản về Đối tác kinh tế để đàm phán theo quy định của Điều 79 và Mục 1B Phụ lục 7 của Hiệp định VJEPA (Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam- Nhật Bản).

Hai bên cũng hài lòng ghi nhận rằng, cuộc đàm phán nêu trên đã đạt kết quả, theo yêu cầu của Hiệp định VJEPA. Theo đó, Nhật Bản sẽ tiếp nhận các ứng viên là điều dưỡng viên và hộ lý đủ tiêu chuẩn từ Việt Nam, trên cơ sở một cơ chế do hai bên quyết định.

Đồng thời, hai bên sẽ hoàn tất một Hiệp định có tính chất ràng buộc pháp lý, trong đó quy định chi tiết cơ chế tiếp nhận các ứng viên là điều dưỡng viên và hộ lý từ Việt Nam sang Nhật Bản vào cuối tháng 3/2012.

Chính phủ Việt Nam bày tỏ cam kết hợp tác với Chính phủ Nhật Bản nhằm triển khai chương trình đào tạo tiếng Nhật, như một phần không thể tách rời trong cơ chế nêu trên, sẽ bắt đầu vào đầu năm 2012. Về tiêu chuẩn tiếng Nhật, phía Nhật Bản đã đồng ý sẽ tham vấn phía Việt Nam khi rà soát lại tiêu chuẩn tiếng Nhật và cân nhắc dựa trên kết quả thực tế để quy định tiêu chuẩn tiếng Nhật đối với lao động Việt Nam.

Ngoài việc sang Nhật thực tập, các ứng viên hộ lý Việt Nam được phép sang Nhật Bản học các chương trình hộ lý và sau đó được thi chứng chỉ quốc gia Nhật Bản. Đây là một thay đổi trong chính sách của Nhật Bản và có lợi cho lao động Việt Nam bởi theo quy định trước đây của Nhật Bản, người nước ngoài không được phép sang học và làm việc với tư cách hộ lý.

Bên cạnh đó, phía Nhật Bản đã đồng ý cho phép các ứng viên không thi đỗ chứng chỉ trong thời gian làm việc tại Nhật được phép quay lại Nhật Bản để dự thi mà không phải đáp ứng các điều kiện mới.

Mỗi bên sẽ chỉ định một cơ quan điều phối trong việc phái cử và tiếp nhận ứng viên điều dưỡng và hộ lý sang Nhật Bản.

Mạnh Minh