Hanoinet - Nhật Bản đang thay đổi chiến lược ngoại giao, từ chính sách chú trọng cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) cho châu Á sang gia tăng viện trợ cho châu Phi. Hội nghị quốc tế về phát triển châu Phi (TICAD) lần thứ 4 diễn ra tại Yokohama từ 28 - 30/5 thể hiện rõ điều đó.