Ngày 27-12, khoảng 1.000 người biểu tình đã xông vào văn phòng chính quyền tỉnh ở Naha nhằm phản đối quyết định của Tỉnh trưởng Okinawa Hirokazu Nakaima cho phép tiến hành thi công san lấp mặt bằng để tái bố trí lại căn cứ không quân Futenma của quân đội Mỹ trong địa hạt của tỉnh này.

Đây là kết quả của cuộc vận động chính trị kéo dài trong nhiều năm trong bối cảnh người dân tại địa phương phản đối gay gắt thỏa thuận năm 1996 giữa Nhật Bản và Mỹ. Thỏa thuận này sẽ hỗ trợ Mỹ trong nỗ lực tái cân bằng lực lượng quân sự của Mỹ trên toàn khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Giới quan sát cho rằng, với động thái này, Thủ tướng Shinzo Abe muốn nâng cao tư thế chiến lược của đất nước và kiểm tra lại ảnh hưởng của sự phát triển quân sự ngày càng tăng của Trung Quốc.

HẠNH XUÂN