Theo tổng cục Thống kê, nhập siêu trong tháng 11.2009 ước 1,75 tỉ USD. Tính chung 11 tháng đầu năm, nhập siêu ước tính xấp xỉ 10,2 tỉ USD.