Trong năm tháng đầu năm, nhập siêu của Việt Nam đã cao hơn gần 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước...