So với cùng kỳ năm 2007, quý 1 năm nay xe nhập gấp 7 lần về lượng và gấp 6 lần về giá trị...