Đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh xe buýt tuyến Đà Nẵng - Hội An từ chối nhận hành khách khuyết tật đang gây xôn xao cộng đồng mạng.