(VTC News) - Lợi dụng sơ hở của chủ cây xăng, Võ Tấn Thanh đã dùng lưỡi lam cắt dây điện nối đồng hồ hiện số thu tiền và sử dụng cần bơm dầu Diesel vào 9 thùng nhựa rồi đem giấu…