Sáng 6-10, Phòng CSGT Hà Nội đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua mỗi ngày, mỗi người có việc làm tốt phục vụ nhân dân.