Hanoinet – Gần đến ngày 1/6, các cửa hàng bán đồ chơi cho trẻ em ở Hà Nội cũng bày bán nhiều mẫu đồ chơi hơn, giá bán cũng nhỉnh hơn năm ngoái một chút.