Hướng tới kỷ niệm 10 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2011), ngày 23/6, nhiều địa phương trong cả nước đã tổ chức tuyên dương các gia đình xuất sắc, tiêu biểu về phong trào xây dựng gia đình văn hóa.

Tại tỉnh Kon Tum đã có 70 gia đình tiêu biểu lựa chọn từ hơn 68.000 gia đình văn hóa của địa phương được biểu dương, khen thưởng. Đây là những gia đình luôn đi đầu, gương mẫu thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia tích cực các phong trào do chính quyền, đoàn thể địa phương phát động, gia đình hòa thuận, con cái thành đạt và sản xuất kinh doanh giỏi, trong đó có nhiều gia đình là hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Đến nay, tỉnh Kon Tum có trên 68.000 hộ được công nhận là gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ 68% so với tổng số hộ dân toàn tỉnh, tăng gần 9.000 hộ so với năm trước. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa tại địa phương đã góp phần củng cố và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, các giá trị đạo đức, nếp sống văn minh trong cuộc sống hàng ngày của người dân được đề cao. Thành phố Tuy Hòa (Phú Yên) đã tuyên dương 76 gia đình xuất sắc, tiêu biểu. Đây là những “hạt nhân” tại các khu dân cư ở thành phố Tuy Hòa từ nhiều năm qua đã thực hiện tốt các phong trào “ông bà mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “gia đình hiếu học”, xây dựng nếp sống mới ở khu dân cư”… Điểm chung của những gia đình trên là tuy gặp nhiều khó khăn nhưng vợ chồng đoàn kết, gia đình hòa thuận; giáo dục con cháu học tập tốt, không vi phạm pháp luật… Ngoài ra, những gia đình này cũng là những “nhân tố” quan trọng đối vơíi cộng đồng xã hội, tham gia công tác hòa giải, vận động tham gia phong trào hiệu quả tại cộng đồng; giúp đỡ những gia đình khó khăn phát triển kinh tế; chống bạo lực gia đình… Đến nay, Tp Tuy Hòa có 12/16 phường, xã thành lập CLB gia đình phát triển bề vững với trên 500 hội viên hoạt động thường xuyên. Thực hiện các phong trào xây dựng gia đình văn hóa truyền thống, Tp Tuy Hòa có 32.499/36.557 hộ gia đình đạt và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa./.