Là chủ đề cuộc Hội thảo sẽ được tổ chức vào 18h ngày 18/10 tại Trung tâm Văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền-Hà Nội) nhằm giới thiệu cuốn sách “Nhân học chính trị” của Georges Balandier-Giáo sư danh dự Đại học Tổng hợp Paris Decarstes, tác giả của nhiều công trình uy tín về xã hội học và nhân học.

Nhan hoc chinh tri - Anh 1

Tác phẩm “Nhân học chính trị” do NXB Tri Thức phát hành, đề cập đến những vấn đề liên quan tới triết học chính trị, mối quan hệ giữa quyền lực với các cấu trúc cơ bản đem lại cho nó những nền tảng đầu tiên, sự biến chuyển của nhân học chính trị qua những thăng trầm của lịch sử.

Chương trình có sự tham dự của diễn giả PGS TS Lương Hồng Quang-Phó Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, chuyên gia nghiên cứu về các vấn đề văn hóa và phát triển văn hóa, chính sách quản lý văn hóa.

H.Minh