Hanoinet - Anh ấy là người rất hấp dẫn vì có tính sáng tạo. Anh ấy rất thích được san sẻ với mọi người những chuyện vui kỳ lạ mà mình biết được.