Thời gian gần đây, trên địa bàn TP Hà Nội xuất hiện một thủ đoạn mới của tội phạm, đó là dàn cảnh, tạo tình huống khi tham gia giao thông để cướp, cướp giật hoặc cưỡng đoạt tài sản. Đáng chú ý ở chỗ công cộng nhưng người đi đường hầu như không quan tâm và tưởng lầm, đó là vụ va chạm giao thông đơn thuần.