Bạn có đủ tinh tường để chỉ ra đâu là cây thông nhựa trong số các cây thông thật không? Hãy thử nhé!

Nhan dang cay thong that - gia - Anh 1

Ốc Sên