Trong hai ngày 24 và 25.6, tại Nhà hát TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM đã tiến hành đại hội trong đó có nội dung sửa đổi, điều chỉnh Điều lệ hội.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 15 người, trong đó có 5 người được bầu vào Ban Thường vụ Hội Âm nhạc TP.HCM nhiệm kỳ 2010-2015 gồm: nhạc sĩ Trần Long Ẩn (Chủ tịch); các nhạc sĩ: Nguyễn Văn Hiên, Nguyễn Ngọc Thiện, Trần Vương Thạch (Phó chủ tịch); nhạc sĩ Tôn Thất Lập (ủy viên thường vụ). 10 ủy viên Ban chấp hành gồm: các nhạc sĩ Nguyễn Đức Trung, Phạm Đăng Khương, Lê Quốc Thắng, Đinh Trung Cẩn, Khánh Vinh, Lê Văn Lộc, thạc sĩ Nguyễn Thị Mỹ Liêm, nhạc trưởng Hoàng Điệp, ca sĩ Quỳnh Liên và nghệ sĩ Hải Phượng. Hội Âm nhạc TP.HCM hiện có 538 hội viên (gồm 326 người thuộc lĩnh vực sáng tác, lý luận, đào tạo và 212 nghệ sĩ biểu diễn). H.Đ.N