Hai nhà văn lâu ngày gặp nhau:

- Hiện giờ anh đang viết gì vậy?

Minh họa: DAD

- Tôi đang viết hồi ký.

- Hay đấy, thế anh đã viết tới đoạn tôi cho anh vay 5 triệu chưa?

Nguyễn Thanh Phương (st)