(Toquoc) - Nếu như các nhà văn lão thành phải kêu trời vì văn học thiếu nhi thiếu và yếu quá thì các nhạc sĩ gạo cội lại phải lắc đầu ngán ngẩm trước tình trạng bội thực thứ nhạc teen dễ dãi, ăn xổi, nghe mà choáng như hiện nay.