Chào mừng 77 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930 – 20-10-2007) và kỷ niệm 26 năm thành lập Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM, Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM đã tổ chức nhiều hoạt động lễ hội phong phú trong tháng 10-2007.