(Danong.com) "Nhà trọ kinh hoàng" thuộc loại phim dùng sự ức chế tâm lý khán giả làm hiệu quả kinh dị.