Đó là một trong những kết luận của Thanh tra Bộ Y tế đối với Bệnh viện (BV) Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội tại Kết luận thanh tra toàn diện công tác BV này.

Nha thuoc chua dat chuan GPP - Anh 1

Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội

Kết luận thanh tra cho thấy thời gian qua, việc thực hiện Quy chế của BV còn nhiều thiếu sót như: Một số bệnh án khi ra viện chưa được đóng dấu, kê tên thuốc không thống nhất trên cùng một bệnh nhân. Một số phiếu chụp Xquang thiếu chữ ký của bác sỹ chỉ định. Hầu hết các khoa có sổ ghi Biên bản Hội chẩn ghi chép còn sơ sài.

Kết quả kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/2/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Quy định về quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế” chỉ rõ, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân chưa đầy đủ. BV chưa đầu tư tốt trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, khám, chữa bệnh. Bên cạnh đó, BV phân phối quỹ phúc lợi chưa tốt, các khoa lâm sàng làm việc lẫn của nhau, chưa đảm bảo sự chuyên sâu hóa về chuyên môn ở các khoa lâm sàng tại BV tuyến Trung ương.

Đối với công tác quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc, qua kiểm tra có 1 loại thuốc gây nghiện (Dolargan 1 00mg/2ml) có tên thuốc không phù hợp so với tên thuốc do BV dự trù và được Sở Y tế TP Hà Nội duyệt (BV dự trù và Sở Y tế TP Hà Nội duyệt dự trù theo tên generic là Pethidin). Kho thuốc của BV chưa sắp xếp khoa học theo từng nhóm thuốc, chưa theo dõi nhiệt độ, độ ẩm hàng ngày. Vị trí kho thuốc chưa thuận lợi cho việc giao nhận thuốc giữa khoa Dược với các khoa điều trị và với các nhà cung cấp.

Sổ sách theo dõi kho chưa ghi chép đủ các thông tin về hãng sản xuất, hạn dùng, số lô, số liệu xuất nhập chưa được cập nhật hàng ngày. Nhà thuốc của BV chưa đạt tiêu chuẩn GPP (tiêu chuẩn nhà thuốc thực hành tốt). Ngoài ra, BV chưa xây dựng và chưa thực hiện theo các quy trình thao tác chuẩn SOP. Thuốc danh mục kê đơn chưa được sắp xếp riêng.

Kết quả kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y tế cho thấy, quy trình khám chữa bệnh chưa phù hợp với tên phòng thực tế. BV sử dụng mẫu phiếu thanh toán chưa đúng theo mẫu qui định của Bộ trưởng Bộ Y tế về ban hành mẫu bảng kê chi phí khám, chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

BV chưa thực hiện bảng kê chi phí khám chữa bệnh sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo mẫu qui định mà sử dụng mẫu bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh do BV ban hành. Một số phiếu thu chưa ghi cụ thể giá các loại dịch vụ và đơn giá mà chỉ ghi số lượng, tiền thu các đợt. Tại thời điểm kiểm tra, BV chưa thực hiện công khai quyết toán năm 2014.

Thanh tra Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc BV Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội khắc phục các tồn tại và nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm.

BV Răng Hàm Mặt Trung ương cần thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện Quy chế BV và các quy chế chuyên môn tại các khoa, phòng nhằm chấn chỉnh những tồn tại mà Đoàn thanh tra đã nêu về quy chế hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc, quy chế giải quyết người bệnh tử vong, quy chế hội chẩn. BV phải tổ chức, củng cố lại hoạt động của Ban thanh tra nhân dân. Từng bước đầu tư cơ sở vật chất, áp dụng công nghệ thông tin vào công tác khám bệnh, chữa bệnh phục vụ sức khỏe nhân dân.

Đồng thời tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và quy chế đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động của BV.

Thanh tra Bộ Y tế cũng đề nghị BV Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội sửa đổi quy chế chi tiêu nội bộ để phù hợp thực tế, lấy ý kiến trong toàn BV và thông qua hội nghị công chức, viên chức để thực hiện. Đảm bảo sự hài hòa trong công việc, thu nhập cho các bác sỹ của BV. Tích cực chủ động phối hợp với Cơ quan Bảo hiểm y tế để thực hiện thanh lý hợp đồng và quyết toán theo đúng theo quy định của Luật Bảo hiếm y tế…

PV