Mezquita ( tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là Nhà thờ Hồi giáo) đã từng là nhà thờ hồi giáo lớn thứ hai thế giới ở Córdoba - Tây Ban Nha và hiện nay là...