(CafeF) - Doanh nghiệp BĐS đang có hướng tập trung đầu tư vào thị trường cho người có thu nhập trung bình và khá, mảng thị trường nhà ở cao cấp, văn phòng và du lịch sẽ co cụm lại.