(VTC News) - Các hãng hàng không thực hiện các chuyến bay quốc tế đi/đến Việt Nam sẽ được nhà nước áp dụng chính sách giảm giá dịch vụ trong giai đoạn kinh tế khó khăn, thị trường vận tải hàng không suy giảm do các yếu tố khách quan.

> Doanh nghiệp Việt Nam sẽ có cơ hội thoát hiểm nhanh hơn? Đó là nội dung trong Thông tư số 149/2009 mà Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Văn Hiếu vừa ký ban hành về việc hướng dẫn thực hiện chính sách giảm giá dịch vụ tại cảng hàng không, sân bay Việt Nam áp dụng cho các hãng hàng không. Theo đó, hãng hàng không thực hiện các chuyến bay quốc tế đi/đến Việt Nam trong giai đoạn kinh tế khó khăn, thị trường vận tải hàng không suy giảm do các yếu tố khách quan, Nhà nước cần thiết phải áp dụng chính sách giảm giá dịch vụ nhằm khuyến khích nhà vận chuyển tiếp tục duy trì đường bay. Điều này sẽ được bổ sung vào khoản 5.1 Điều 5 Biểu giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không ban hành kèm theo Quyết định số 13/2006 ngày 13/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không. Thông tư cũng nêu rõ, Cục trưởng Cục Quản lý Giá, Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Tổng giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp vận chuyển hàng không và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. BIẾT ĐIỂM THI ĐẠI HỌC SỚM NHẤT Soạn: DT gửi 8330 Ví dụ: Xem điểm của thí sinh có Số báo danh là BKA10123 Soạn tin: DT BKA10123 gửi 8330 TRA CỨU ĐIỂM CHUẨN 2009 Soạn: DC gửi 8330 Ví dụ: DC BKA 102 gửi 8330 TRA CỨU SỐ THỨ TỰ ĐIỂM THI Soạn: TT gửi 8330 Ví dụ: TT BKA10123 gửi 8330 (Số báo danh ghi như trong phiếu báo thi, gồm cả mã trường) Minh Yến