Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai, Đoàn công tác liên ngành của tỉnh gồm đại diện các ngành Tài nguyên - Môi trường, Cảnh sát môi trường, Ban quản lý các cụm công nghiệp tỉnh qua kiểm tra đã lập biên bản xử lý Nhà máy phôt pho vàng số 4 thuộc Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang - Lào Cai, có trụ sở tại Cụm công nghiệp Tằng Loỏng về việc đơn vị này đã gây ô nhiễm môi trường tự nhiên trên bên ngoài phạm vi nhà máy.

Theo đó, Nhà máy sản xuất Phốt pho vàng số 4 đã xả bùn tẩy rửa phốt pho xuống một hồ nước tự nhiên (không thuộc chủ quyền của nhà máy) khiến cá trong hồ chết hàng loạt. Người dân thôn Thái Bình (thôn giáp với nhà máy phốt pho số 4), thị trấn Tằng Loỏng cho biết: Sau khi nhà máy xả bùn thì nước hồ đang trong bỗng chuyển sang màu trắng như sữa, cá nổi và chết hàng loạt. Hồ nước thải tuần hoàn của nhà máy phốt pho vàng số 4 cũng đang có thiết kế ống nước xả xuống hồ tự nhiên này. Điều đáng nói là hồ nước bị ô nhiễm nói trên là nguồn nước chính chảy xuống một hồ nước khác cách đó khoảng 150 mét và Công ty TNHH Đông Nam Á hàng ngày vẫn dùng nguồn nước này phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho khoảng 120 cán bộ, công nhân lao động. Tại biên bản xử lý, đoàn công tác liên ngành đã yêu cầu Công ty cổ phần hóa chất Đức Giang - Lào Cai tiến hành xử lý môi trường cho hồ nước tự nhiên theo hướng hút lại mặt nước đang bị ô nhiễm. /.