Đó là điều được ông Nguyễn Khoa Mỹ, Giám đốc Đối ngoại và truyền thông, Công ty TNHH nước giải khát Coca-Cola Việt Nam nhấn mạnh, ngày 4-10.

Theo ông Mỹ, các nhà máy của Coca-Cola Việt Nam, trong đó có nhà máy Coca-Cola ở thành phố Đà Nẵng, đều hoạt động theo các tiêu chuẩn về môi trường của Tập đoàn Coca-Cola và tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường của Việt Nam. "Liên quan đến hiện tượng cá chết trên kênh Đa Cô chung của khu vực gần nhà máy Coca-Cola Đà Nẵng mà một số báo đã đưa tin" - Ông Mỹ nói - "Chúng tôi khẳng định rằng nước thải từ nhà máy của chúng tôi đạt các chỉ tiêu về môi trường. Điều này được thể hiện qua kết quả kiểm nghiệm mẫu nước mới nhất do Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng II (Quatest 2) thực hiện ghi ngày 22-9-2016. Vào tháng 8-2016, Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên Môi trường cũng đã tiến hành thanh tra môi trường tại nhà máy Coca-Cola Đà Nẵng. Việc kiểm nghiệm mẫu nước thải ngẫu nhiên tại nhà máy cũng cho kết quả đạt các chỉ tiêu về môi trường".

Coca-Cola Việt Nam luôn coi bảo vệ môi trường là một trong những ưu tiên hàng đầu về phát triển bền vững trong sản xuất và kinh doanh. Công ty luôn hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý như UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, UBND Quận Liên Chiểu để chia sẻ thông tin một cách minh bạch và bảo đảm công tác bảo vệ môi trường trong sản xuất được thực hiện tốt và đầy đủ.

Thanh Hải