Theo ông Nguyễn Anh Dũng, Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam, 55 năm song hành cùng sự phát triển của đất nước với nhiều thời kỳ lịch sử đặc biệt là thời kỳ đổi mới, Nhà hát kịch Việt Nam luôn vượt mọi khó khăn, giữ vững vị trí hàng đầu trong làng kịch Việt Nam.