Ten Fold dự định sản xuất loại nhà có thể gập gọn bằng 1/3 thông thường với giá khoảng 130.000 USD.

Đức Nam