Bất chấp sóng gió của nền kinh tế do những tác động của lạm phát, kết quả ngoạn mục của thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 6 tháng đầu năm là một điểm sáng nổi bật trong bức tranh kinh tế nửa đầu năm 2008.