Trên thị trường tự do, tình hình chuyển quyền mua căn hộ hoặc giá đặt cọc ban đầu khi mua nhà của nhiều dự án đang hạ nhiệt.