Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành T.Ư Đảng (khóa XI) vừa bế mạc sau 8 ngày làm việc đã thông qua danh sách đề cử nhân sự Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII và các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng. Trao đổi với PV Lao Động về vấn đề nhân sự, ông Lê Quang Thưởng (ảnh) - nguyên Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức T.Ư Đảng - cho biết:

Nguyen Pho Truong ban thuong truc Ban To chuc Trung uong Dang Le Quang Thuong: Lua chon nhan su phai tranh duoc lam viec theo kinh nghiem - Anh 1

- Công tác cán bộ nói chung và nhân sự cho đại hội Đảng nói riêng là rất hệ trọng, có cán bộ tốt thì sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, của Nhà nước. Để làm tốt công tác cán bộ, những người lãnh đạo chủ chốt phải đặc biệt coi trọng việc đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, bồi dưỡng những kiến thức mới, những nhiệm vụ mới để tránh tình trạng họ làm việc theo kinh nghiệm. Nhưng quan trọng hơn là làm sao để họ rèn giũa đạo đức phẩm chất của người cán bộ, cảnh tỉnh họ tránh sa vào lợi ích vật chất tầm thường, hết lòng vì nhân dân, vì lợi ích cách mạng.

Để chuẩn bị phương án nhân sự cho Đại hội Đảng XII, đã có nhiều cán bộ thực hiện luân chuyển công tác. Luân chuyển cán bộ từ cấp trên về cơ sở làm việc thực tế là một cách đào tạo, tuy nhiên có ý kiến cho rằng, việc này chưa hiệu quả. Vậy, theo ông cần làm thế nào để công tác này thực sự chất lượng?

- Việc thực hiện luân chuyển cán bộ được Đảng triển khai từ lâu, tuy nhiên, theo tôi kết quả đạt được chưa cao, vì còn làm theo tính phong trào. Việc lựa chọn cán bộ đi luân chuyển là phải có kế hoạch, mục đích rõ ràng, nơi nào thiếu cán bộ thì điều động đến, để họ làm việc, qua công việc nâng cao năng lực của họ. Khi đã luân chuyển phải giao công việc rõ ràng để họ cống hiến và bám sát thực tiễn.

Tôi thấy rằng phải rút kinh nghiệm qua các đợt vừa qua, có một số người khi được luân chuyển đã nâng cao được năng lực, đổi mới phương pháp làm việc, nhưng cũng có những người do không được phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng nên không giải quyết được việc gì. Đồng thời phải đổi mới phương pháp làm công tác cán bộ. Ví dụ như khi quy hoạch thì phải làm cho dân chủ, phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý, giới thiệu người tốt đưa vào quy hoạch. Định kỳ đánh giá họ, nếu phát triển tốt thì để trong quy hoạch, còn nếu vi phạm khuyết điểm, không hoàn thành nhiệm vụ thì đưa ra khỏi quy hoạch, làm như thế sẽ xây dựng tốt đội ngũ cán bộ dự bị.

Như ông nói, việc quy hoạch phải dân chủ, khách quan, tránh nể nang và phải đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ vi phạm. Vậy, vấn đề này dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng XII đã đề cập đến như thế nào?

- Vấn đề quy hoạch đánh giá cán bộ phải khách quan, dân chủ, lấy được nhiều ý kiến nhận xét cán bộ, tránh hiện tượng nể nang đã được báo cáo chính trị nói tới. Dự thảo văn kiện đại hội kỳ này Trung ương có nói xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức.

Cái mới lần này là thêm vấn đề về đạo đức. Sở dĩ phải thêm vấn đề đạo đức là trong thực tế, bên cạnh đội ngũ cán bộ tốt, đảng viên tốt, vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ bị suy thoái, mà suy thoái nhiều
hơn trước. Vì hiện nay chúng ta thực hiện cơ chế thị trường và hội nhập quốc tế, bên cạnh mặt tích cực là sự tác động của yếu tố tiêu cực. Người ta hay nói “làn gió lạ” nó “thổi” vào cán bộ cho nên kích thích lợi ích cá nhân, lợi ích vật chất. Hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy bằng cấp, chạy tội... ngày càng nhiều.

Để ngăn chặn tình trạng “chạy chức, chạy quyền”, theo ông cần phải có biện pháp gì?

- Muốn ngăn chặn được suy thoái cán bộ, đảng viên phải thông qua việc tăng cường giáo dục, rồi các cấp ủy phải quản lý cán bộ, đảng viên một cách chặt chẽ. Bên cạnh đó, công tác kỷ luật, khen thưởng trong Đảng, trong các cơ quan Nhà nước phải nghiêm, đúng mức. Dựa vào dân, dựa vào nhân viên cấp dưới để phát hiện những cán bộ không tốt.

Đảng và Nhà nước ta đã có quy định về kê khai tài sản, nhưng theo dư luận thì tác dụng còn thấp. Các cấp ủy, tổ chức Đảng phải vào cuộc một cách quyết liệt, chứ không để theo kiểu ai muốn kê khai thế nào thì kê khai là không được. Theo tôi, muốn ngăn chặn, phát hiện cán bộ vi phạm thì phải dựa vào công luận, nhân dân và phương tiện
truyền thông.

Để làm tốt công tác cán bộ, khâu quan trọng nhất vẫn là phải lựa chọn được người cán bộ chủ chốt ở các cấp phải mẫu mực, đầu óc sáng suốt, khách quan, công tâm, quyết đoán thì mới tập hợp được anh em. Còn ở đâu có người cán bộ chủ chốt không mẫu mực, không trong sạch thì không thể nói được
ai hết.

- Xin cảm ơn ông!