Hành vi nhảy lên trên mặt nước biển, quất mạnh đuôi hoặc vây vào nước của cá voi lưng gù là một hình thức giao tiếp mang tính bầy đàn.