Tủ điện hạ thế nằm trong công viên tượng đài chiến thắng Phước Thành (khu phố 5, thị trấn Phước Vĩnh, Phú Giáo, Bình Dương) bị mở toang thế này rất nguy hiểm (ảnh).