(PL)- Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) sáng 15-10 vừa công bố ấn phẩm Đối phó với vấn đề đa tiền tệ trong các nền kinh tế đang chuyển đổi.

Đây là một tuyển tập các bài nghiên cứu về tình trạng đôla hóa và đa tiền tệ ở các nền kinh tế chuyển đổi như Việt Nam, Lào và Campuchia. Sách do hai chuyên gia kinh tế cao cấp của ADB là Giovanni Capannelli và Jayant Menon đồng biên soạn. Tại Việt Nam, Lào và Campuchia, ngoại tệ được sử dụng rộng rãi, tạo nên hiện tượng gọi là đôla hóa. Tỉ trọng ngoại tệ dao động ở mức 20% nguồn tiền lưu thông tại Việt Nam, khoảng 50% tại Lào và hơn 90% tại Campuchia. Cuốn sách của ADB chỉ ra rằng đôla hóa là hiện tượng có thể mang lại vừa lợi ích vừa tác hại. Tuy nhiên, đôla hóa cũng có phần lợi ích. Nghiên cứu của ADB cho rằng khi đôla hóa ở mức cao, “chính phủ sẽ không thể dễ dàng tài trợ thâm hụt ngân sách thông qua việc in tiền mà chỉ bằng biện pháp tăng thuế. Hơn nữa, hiện tượng đôla hóa dẫn đến tỉ giá gần như cố định và do đó giá cả sẽ ổn định hơn”. Theo nhà kinh tế Jayant Mont, Việt Nam hiện là quốc gia bị đôla hóa một phần và cho đến nay đã có những bước tiến lớn trong việc hạn chế hiện tượng này. H.THƯ