Dịch tiêu chảy cấp đang lây lan mạnh đến các tỉnh thành và có nguy cơ tràn vào TPHCM. Lao động nhập cư, các khu nhà trọ, khu vực ven các kênh rạch, ngập nước, ô nhiễm… đang được coi là những nơi tiềm ẩn bệnh tiêu chảy cấp.