(DĐDN) - Theo báo cáo của Ban chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn vừa công bố, ngân sách nhà nước đã tăng đầu tư mạnh cho nông nghiệp, nông thôn. Tỷ lệ chi cho nông nghiệp, nông thôn (NNNT) trong tổng chi ngân sách nhà nước tăng từ 32,8% năm 2008 lên 41,3% năm 2013.

Trong giai đoạn 2009-2013, tổng số vốn đầu tư cho NNNT đạt 520.441 tỷ đồng, bằng 51,67% tổng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách và trái phiếu chính phủ, tăng 2,62 lần so với 5 năm trước, trong đó 194.962 tỷ đồng cho phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

Mặc dù đã có những nỗ lực từ phía nhà nước, nhưng đầu tư xã hội cho NNNT giảm cả về tỷ trọng từ 6,4% năm 2008 xuống còn 5,2% năm 2012, và giảm về giá trị thực. Mức đầu tư này chỉ đáp ứng 65-75% so với yêu cầu đầu tư để tăng trưởng 3,5-4%/năm.

Một trong những nguyên nhân quan trọng là, đầu tư tư nhân trong nước vào nông thôn rất hạn chế. Tỷ lệ DN đầu tư sản xuất nông nghiệp giảm từ 1,48% giai đoạn 2004-2008 xuống còn 0,89% giai đoạn 2009-2013. Trong 5 năm qua chỉ có 3.486 DN thành lập mới với số vốn 126.469 tỷ đồng, nhưng lại có 475 DN (15%) bị giải thể.

Nhiều chuyên gia kinh tế và chuyên gia nông nghiệp nhận định, rằng mức đầu tư cho nông nghiệp hiện nay là chưa xứng tầm so với vai trò của ngành nông nghiệp là “bệ đỡ” của nền kinh tế trong lúc khó khăn.

Có lẽ vì vậy, để thu hút nguồn lực đầu tư của xã hội, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn sẽ được hưởng nhiều ưu đãi về đất đai, hỗ trợ đầu tư.

Cụ thể, nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư nếu được Nhà nước giao đất thì được miễn tiền sử dụng đất đối với dự án đó; trường hợp dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư thì được giảm 70% tiền sử dụng đất; còn đối với dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư thì được giảm 50% tiền sử dụng đất; Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư được miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước kể từ ngày dự án hoàn thành đi vào hoạt động... Bên cạnh đó nhà đầu tư có dự án đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc có quy mô nuôi tập trung được ngân sách nhà nước hỗ trợ 3 tỷ đồng/dự án, riêng đối với chăn nuôi bò sữa cao sản mức hỗ trợ là 5 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng...

Một bức tranh khá toàn diện về nông nghiệp nông thôn, nông dân đã được khắc họa. Những khó khăn đã được chỉ rõ bằng những con số thống kê, giải pháp cũng đã được đưa ra, điều mà các nhà đầu tư mong muốn là khi Nghị định số 210/2013/NĐ-CP có hiệu lực từ tháng 2/2014, cơ chế thực thi sẽ đơn giản thuận lợi để DN có thể sớm tiếp cận và hấp thu những ưu đãi, biến chúng thành nguồn lực vực bệ “bệ đỡ” của nền kinh tế phát triển mạnh mẽ trong những năm tiếp theo.

Phan Nam