Vượt biên, tị nạn chờ đến nước thứ ba để có cuộc sống sung sướng, không làm cũng có ăn…, đó là luận điệu cũng là chiêu bài bịp bợm mà các đối tượng Fulro lưu vong thường tuyên truyền lừa phỉnh nhằm lôi kéo đồng bào dân tộc thiểu số tham gia vượt biên trái phép.

Theo ANTV