Hanoinet - Tất nhiên, bạn phải giữ một vai trò nào đó thì mới được người ta “chọn mặt gửi vàng”. Nếu một ngày đẹp trời, có kẻ vốn chẳng thân thiết gì với bạn đến trò chuyện, tỏ sự thân mật thì rất dễ người này đang “cảm”một trong những người là bạn thân hoặc người quen của bạn.