Những bức ảnh này do nhà quay phim Trần Hùng chụp trong những ngày ở Tây Tạng. Bản thân người Tây Tạng không thích chụp ảnh và không muốn ai chụp mình.